about
„ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА” ООД Е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, РЕГИСТРИРАНО ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
 1. Високо и ниско строителство;
 2. Строително-монтажни и ремонтно- възстановителни дейности;
 3. Инженерингова дейност; проектиране и всички дейности и услуги свързани с тях;
 4. Отдаване под наем на строителна и транспортна техника;
 5. Транспортни услуги;
 6. Услуги с пътностроителни машини;
 7. Озеленяване и поддръжка на зелени площи, паркове и градини.
ВЪВ ФИРМАТА РАБОТЯТ КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ, СФОРМИРАЩИ  БРИГАДИ ПО СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ:
 • изкопни работи
 • груб строеж
 • довършителни работи
 • покривно-изолационни работи
 • водопровод и канализация
 • отоплителни и вентилационни системи
 • локални пречиствателни станции
 • озеленяване

 

Инфоцентър Трявна © 2008 "ЕКОСТРОЙ" ООД. All Rights Reserved